FAQ items aan het laden...

GROEICIRKELS

Een Groeicirkel is een kleine groep mensen (max. 6) die bij elkaar komt om de kracht van samen in te kunnen zetten in ieders persoonlijke ontwikkel-proces.  Het is een nuchtere groep met deelrondes, maar vooral veel ervaren en onderzoeken aan de hand van (systemische) oefeningen, thema’s, inquiry’s, muziek etc. Er is geen vast programma, dat ontstaat aan de hand van vragen en thema’s van deelnemers en het thema van de cirkel.

De cirkels zijn kort en krachtig: 4 keer een dagdeel, ongeveer om de 2 weken. Een liefdevolle boost voor je ontwikkeling. Er zijn twee soorten cirkels: thema-cirkels in Soest of Amersfoort, en open cirkels die je op aanvraag zelf in je eigen omgeving of online kunt initiëren. Sylvia komt dan voor minimaal 4 en maximaal 6 personen de cirkel verzorgen.

Sylvia Monten begeleidt deze cirkels met nuchterheid, een schat aan ervaring, licht en zorgvuldig. We hoeven niet op de grond te zitten en salie te branden (kan wel ;), maar waarachtigheid en energetisch bewust zijn van je handelen zijn wel kernwaarden die we zullen oefenen en nastreven. Daardoor wordt het een veilige plek om te experimenteren en ontdekken.

Kom onderzoeken en stappen zetten naar wie je wilt en kunt zijn; trouw aan jezelf en je diepere waarden, met warme steun en de heldere spiegel van anderen. Juist ook in tijden van verandering kan een groeicirkel een grote stimulans zijn als je verantwoordelijkheid wilt nemen voor je eigen welzijn, innerlijke groei en je handelen.

Een groeicirkel is een nieuwe vorm van ontwikkelen en leren met en door elkaar; een soort ‘intervisie voor je leven’! In een groeicirkelbijeenkomst (online of op locatie) kun je ontspannen, voelen, verbinden, delen, je gezien voelen en anderen zien. Je kunt een vraag inbrengen en we ondersteunen elkaar bij het vinden van antwoorden en mogelijkheden. We doen dat met name aan de hand van oefeningen en opstellingen uit de rijke wereld van het systemische werk (familie-opstellingen, hier-en-nu-opstellingen, opstellen van het verlangen, keuze-opstellingen etc), maar het kunnen ook durf-te-vragen-rondes zijn, meditatie of visualisatie, muziek. In het moment kijken we wat het beste past.

Alle vragen zijn welkom; hele praktische of meer levens-vragen, vragen op persoonlijk of professioneel vlak. Samen weten we zoveel meer dan ieder alleen. Een groeicirkel komt vier keer in ongeveer 2 maanden bij elkaar, en daarmee volgen we elkaar in de stappen die ieder zet. Er zijn ook groeicirkels met een specifiek thema, kijk daarvoor in de agenda.

In een Groeicirkel kun je vrij-uit een vraag stellen, delen, jezelf zijn en onderzoeken met een open blik. Zo kun je weer helder kiezen, loslaten of focus brengen en groeien in wat je wilt ontwikkelen en uitnodigen in je leven. In alle uiterlijke omstandigheden en gebeurtenissen jouw leven in alle volheid kunnen leven, dicht bij jezelf, vrij én verbonden.

Libelle
De libelle is een symbool voor transformatie, speelsheid, kracht en de diepere betekenis van het leven, dat wat onder de oppervlakte te vinden is. Wij kennen haar vooral door haar schoonheid en flexibele vliegkracht. Een libelle brengt periodes van haar leven door in het water en in de lucht en maakt vele grote en kleine metamorfoses mee in haar leven.

Groei en ontwikkeling zijn constanten in alles wat leeft. Welke richting ga jij je leven geven?

2022-11-11T13:03:19+01:00

Opstellingen (IoPT/ familie) 19 nov (VOL), 16 dec (mi), 18 dec (dag)

STEL HET EENS OP! – systemische opstellingen in een groep, kennismaken met IoPT en soms doen we ook een  (familie-)opstelling. Data (los te volgen): zaterdagmiddag 19 nov (vol) vrij-middag 16 dec (alleen nog represantanten). 

Vanaf 18 december ook een maandelijkse IoPT-dag in Amersfoort via Welopstellingen (aanmelden via de website van Welopstellingen)

Waar […]

2022-10-01T11:22:48+01:00

Transformatiepad – halfjaar-leergang , start 3 feb ’23, Amersfoort

Het Transformatiepad: een halfjaartraject van 6 x 2 dagen voor jouw persoonlijke ontwikkeling, de inschrijving voor 2023 is geopend. In samenwerking met Wel-Opstellingen.

Data 2023: 3/4 feb, 3/4 maart, 21/22 april, 19/20 mei, 16/17 juni, 14/15 juli

Het is de tijd! Wil je echt een stap maken in je persoonlijke ontwikkeling, je […]